Grafitová deska vyztužená Tanged Metal

Grafitová deska vyztužená Tanged Metal

Grafitový plech zesílený kovovou vložkou je vyroben z lisu Flexibilní grafit Kaxite B201 speciálním lisováním nebo lepením. Materiály vložky mohou být SS304, SS316, nikl atd. Používají se v různých podmínkách a různých těsnění. .

vzor:KXT B203

posílat vyšetřování

Grafitová dEska vyztužEná TangEd MEtal

Styl KXT B203Grafitová dEska vyztužEná TangEd MEtal

Popis: VyztužEný Expandovaný grafitový plEch jE stlačEn z Expandovaného grafitu a různých ocElových plEchů,plochý nEbo

plEtivo.ZEsílEný Expandovaný grafitový plEch má charaktEr tEpElné stability, vysokou pEvnost a bEz studEného průtoku atd. NašE vyztužEnéExpandEd

graphitE shEEt is an idEal matErial of all kinds of rEinforcEd graphitE gaskEts EnginE hEat gaskEt or othEr. ThErE arE many kinds of rEinforcEd

ExpandEd graphitE shEEt. Such as rEinforcEd ExpandEd graphitE shEEt with ss304/304L insErt,rEinforcEd ExpandEd graphitE shEEt with ss316

/316L insErt, REinforcEd xpandEd graphitE shEEt with tinplatE insErt,Ect.

 

TypEs of REinforcEd GraphitE GaskEt ShEEt:

GraphitE shEEt with tangEd 0.1mm SS316 insErtEd

GraphitE shEEt with tangEd 0.1mm SS304 insErtEd

GraphitE shEEt with tangEd 0.2-0.25mm carbon stEEl insErtEd

GraphitE shEEt with flat 0.05mm SS316 insErtEd

GraphitE shEEt with mEtal mEsh insErtEd

 

REinforcEd insErtEd matErial

Konstrukce

Stability undEr comprEssivE strEss (N/mm2)

TEmpEraturE
In Oxidizing mEdia

Non Oxidizing mEdia

TangEd carbon stEEl shEEt (ThicknEss 0.2- 0.25)

= 48

-10 -450

-10 -550

AISI 304, 316 TangEd (ThicknEss 0.1- 0.127)

= 48

-240 -450

-200-600

AISI 304, 316flat stEEl shEEt  (ThicknEss 0.05- 0.7)

= 45

-240 -450

-200-600

AISI 304, 316 MEsh

= 40

-240 -450

-200-600

 

REinforcEd insErtEd matErials

Konstrukce

ASTMF36A-66 ComprEssibility

ASTMF36A-66 REcovEry

SEalability(1.5mm)ml/hr

N2

Olej

TangEd carbon stEEl shEEt (ThicknEss 0.2- 0.25)

30 - 35

15 -20

30

0,5

AISI 304, 316 TangEd (ThicknEss 0.1- 0.127)

30 - 40

15 -30

60

0,5

AISI 304, 316 flat stEEl shEEt (ThicknEss 0.05- 0.7)

40 - 50

10-15

35

0,5

AISI 304, 316 MEsh

30 - 35

15 -20

7000

0,5

 

Hot Tags: Grafitový plech zesílený z Tanged Metal, grafitový plech zesílený výrobcem zhotoveného kovu, grafitový plech zesílený dodavatelem tanged metalu, grafitový plech zesílený s tanged kovem v Číně, grafitový plech zesílený tanged kovem

příbuzný kategorietřída

posílat vyšetřování

Prosím, neváhejte zadat dotaz v níže uvedeném formuláři. Odpovíme vám za 24 hodin.