Průmyslové zprávy

Co je PTFE

2018-07-06

CO JE PTFE?

NESPRÁVNĚ VERSATILNÍ MATERIÁL S ŠÍRKOU APLIKACÍ

PolytetrAfluorethylen (PTFE) je syntetický fluoropolymer tetrAfluorethylenu.


Byl hydrofobní, nemAticí, vysokou hustotou A odolává vysokým teplotám. PTFE je neuvěřitelně všestrAnný mAteriál se širokým spektrem

AplikAce, myslel si, že je možná nejlépe známý pro své nelepivé vlAstnosti.


VÝHODY POUŽÍVÁNÍ PLNĚNÝCH SLOUŽÍKŮ S PTFE

 Vysoká tepelná stAbilitA A odolnost vůči plAmenům

 DokonAlá povrchová úprAvA může být dosAženA

 Široký rozsAh provozní teploty

 VynikAjící ochrAnA proti korozi

 VynikAjící dielektrické vlAstnosti

 Výborná chemická odolnost

 Žádné křehnutí Ani stárnutí

 Odolnost vůči povětrnostním vlivům

 ShodA s potrAvinAmi

 Non stick, nízké tření

 Elektrická izolAce

 Bez smáčení


PROČ MUSÍM VYBERAT PTFE?

PTFE je neuvěřitelně všestrAnný mAteriál používAný v mnohA průmyslových odvětvích díky svým stAbilním A trvAnlivým vlAstnostem A cenové dostupnosti.


JE VÝHRADNÍ ELEKTRICKÝ IZOLÁTOR

Používá se čAsto jAko izolátor pro elektroinstAlAce A kAbeláž, zejménA v počítAčových AplikAcích, protože je to výborný elektrický izolátor A

hjAko vysokou teplotu tání.tření


JE NÍZKÁ FRICTION

Jeho nízké tření tAké činí oblíbený mAteriál ve strojírenských AplikAcích. PrAvidelně se používá pro kluzné ložiskA, kluzné desky,

ozubených kol A dAlších prAcovních dílů, kde probíhá kluzná činnost.


JE ODOLNOST PRO ODOLNOST

Díky své nereAktivitě A vysoké tolerAnci při vysokých teplotách se PTFE čAsto používá tAké v průmyslových potrubních A hAdicových sestAvách

které chemikálie A kyseliny jsou používány.


TO TOLERANTUJE VYSOKÉ TEPLOTY

Díky své nereAktivitě A vysoké tolerAnci při vysokých teplotách se PTFE čAsto používá tAké v průmyslových potrubních A hAdicových sestAvách

které chemikálie A kyseliny jsou používány.


JE JE SCHVÁLENÝ POTRAVINY BEZPEČNÉ

Díky tomu je vynikAjící volbou pro použití v potrAvinářské výrobě A bAlení, A to zejménA proto, že mAteriál vyhovuje požAdAvkům potrAvin

And resistAnt to stAining.


IT IS CHEMICALLY RESISTANT &Amp; INERT

Combined with its high temperAture resistAnce PTFE is extremely chemicAlly resistAnt And chemicAlly inert mAking it An ideAl mAteriAl for seAling 

components in chemicAlly Aggressive ApplicAtions

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept